دخترا

ساخت وبلاگ

دختربا اخم اومد پیش مادرش و گفت:مامان من دیگه ازدختربودن خسته شدم!

مادرش با تعجب پرسید چرا؟

دخترگفت:خسته شدم از این تبعیضی که بیندختروپسرقائل میشن!

پسرتا نصف شب هرجا دلش بخواد میره کسی نمیگه اشکال داره امادختربره

میگن خوب

نیست.پسردوستدخترداشته میگنپسرهدیگه!!

دختردوستپسرداشته باشه میگن خرابه!

پسرسیگار بکشه میگن مرده دیگه حتما دردی داره!

دخترسیگار بکشه میگن معتاده!

پسرچش چرونی کنه میگن ذاتشه!

دخترچش چرونی کنه میگن وله!

خلاصههمه چی واسهپسراعادی واسهدخترابد!

مادرش با لبخند گفت:عزیزم اگهشیطانکار خلافی انجام بده کسی تعجب نمیکنه!

اما کسی ازفرشتهانتظار بد بودن رو نداره!

سلامتی همه دخترا

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 22 ارديبهشت 1396 ساعت: 19:37

close
تبلیغات در اینترنت