یکی موند یکی نموند:)

ساخت وبلاگ

یکـی بـود یـکی نبـود..

اون کـه بود تـو بودیـ..

اون کـه عاشـق هیچکی جـز تو نبـود مـن بودم...

یکی داشـت یکـی نداشت..

اون کـه دآشت تـو بودیـ..

اون کـه جز تـو هیچکـیو نداشت مـن بودم..

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 7:44

close
تبلیغات در اینترنت