یکی موند یکی نموند:)

تعرفه تبلیغات در سایت

یکـی بـود یـکی نبـود..

اون کـه بود تـو بودیـ..

اون کـه عاشـق هیچکی جـز تو نبـود مـن بودم...

یکی داشـت یکـی نداشت..

اون کـه دآشت تـو بودیـ..

اون کـه جز تـو هیچکـیو نداشت مـن بودم..

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 7:44

فهرست وبلاگ